Ecolibrium, svetovanje s področja krožnosti in trajnostnosti, d.o.o.

Ecolibrium, svetovanje s področja krožnosti in trajnostnosti, d.o.o.

O podjetju

Podjetje Ecolibrium ponuja svetovalne storitve, delavnice in informativne sestanke posvečene konceptom trajnostnosti, krožnosti in regeneracije, njihovemu pomenu, priložnostim in praktični implementaciji navedenih konceptov za podjetja, podjetnike, organizacije in potrošnike. Uporabljamo različne okvire, orodja in študije primerov, da bi podjetjem in podjetnikom pomagali pri ponovnem premisleku in preoblikovanju njihovih poslovnih modelov v skladu z načeli trajnostnosti, krožnosti in regeneracije.

Ponudba Član Članu

Članom GZS do 30. junija 2023 ponujamo 25% popust na izobraževanja in delavnice, ter 20% popust na storitve svetovanja.