IIBA Slovenija, Društvo poslovnih analitikov

IIBA Slovenija, Društvo poslovnih analitikov

O društvu

IIBA (The International Institute of Business Analysis) je mednarodni poslovni inštitut, ki razvija metodološke pristope za identifikacijo poslovnih potreb in zahtev kot pomoč podjetjem pri doseganju strateških ciljev skozi: spremembe poslovnega modela, organizacijskih zmogljivosti, optimizacije procesov, upravljanja portfelja priložnosti in projektov ter za oblikovanje digitalnih rešitev.

Ponudba Član Članu

Članom GZS nudimo 20% popust ob prijavi na IIBA šolo poslovno analitičnih pristopov.