TASH, agencija za zaposlovanje d.o.o.

TASH, agencija za zaposlovanje d.o.o.

O podjetju

Najem delovne sile predstavlja fleksibilno obliko zaposlovanja. Cilj vsakega podjetja, ki deluje v pogojih konkurence, je zmanjševanje svojih fiksnih stroškov. Pretvorbo dela fiksnih stroškov v variabilne, ki jih je moč nadzorovati in prilagajati trenutnim potrebam podjetja in so natančno predvidljivi, lahko dosežete z najemom delovne sile. Najem delovne sile predstavlja fleksibilno obliko zaposlovanja.

Gre za tristransko razmerje med nami, uporabnikom in delavcem.

Delavec od nas prejema plačo, v času posredovanja mu teče delovna doba in ima plačane socialne prispevke. V času trajanja delovnega razmerja je delavec za opravljanje dela odgovoren podjetju – uporabniku. S poslovodji se dogovarja o delovnih obveznostih, o prihodu na delo in podobno, nam pa je odgovoren za delovno disciplino in opravičevanje odsotnosti z dela.

Ponudba član članu

50 % popust na storitev iskanja in selekcije kadrov
100 % popust na storitev iskanja in selekcije kadrov pri najemu delovne sile za več kot 6 mesecev