Fakulteta za uporabne družbene študije

Fakulteta za uporabne družbene študije

O podjetju

Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) je zasebni visokošolski zavod, kateri je bil ustanovljen leta 2006. Na fakulteti se izvajajo študijski programi na treh stopnjah: 1. stopnja: – dodiplomski univerzitetni študijski program Socialni menedžment – dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Socialni menedžment – dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Psihosocialno svetovanje 2. stopnja: – magistrski študijski program Medkulturni menedžment – magistrski študijski program Psihosocialno svetovanje 3. stopnja: – doktorski študijski program Sociologija Študijski programi Fakultete za uporabne družbene študije vam nudijo širok spekter znanj, potrebnih za uspešno profesionalno opravljanje dela, ki prinaša vedno nove izzive. Študij ponujamo na dveh lokacijah, v Novi Gorici in/ali Ljubljani. Nova znanja in pridobljene kompetence bodo obogatila vaše izkušnje ne glede na to, ali delate v javni ali zasebni sferi, ste manager, organizator, analitik, uradnik, svetovalec ali poslovnež.

Ponudba Član – Članu

Ponudba član članu: Vsem članom Gospodarske zbornice Slovenije v okviru programa Član – Članu nudimo: – 10 % popusta pri plačilu šolnine na izbran izredni študijski program v prvem letu študija ter oprostitev plačila vpisnine pri rednih študijskih programih v prvem letu študija, – 10 % popust pri pripravi raziskav, – 10 % popust pri najemu prostorov na sedežu fakultete v Novi Gorici. V primeru koriščenja ugodnosti o tem pravočasno obvestite Referat za študijske in študentske zadeve na e-naslov: referat@fuds.si