ERA – Expense Reduction Analysts

ERA – Expense Reduction Analysts

O podjetju

1. Kdo smo?
2. Kdo so naši naročniki?
3. Zakaj sodelujejo z nami?
4. Kakšne koristi imajo naši naročniki?

KDO SMO?
ERA je verjetno največja globalna družba za upravljanje s stroški; prisotni smo v Evropi, Ameriki, Avstraliji in trenutno začenjamo z aktivnostmi na daljnem vzhodu in Afriki.
Imamo več kot 750 strokovnjakov z bogatimi poslovnimi izkušnjami. Prizadevamo si za skupne standarde, ki zagotavljajo visoko kakovost in konsistentnost naših storitev.

KDO SO NAŠI NAROČNIKI?
Širok spekter organizacij iz zasebnega in javnega sektorja. Po velikosti jih lahko razlikujemo od majhnih do srednje velikih podjetij ter multinacionalk.

ZAKAJ SODELUJEJO Z NAMI?
Naši naročniki sodelujejo z nami zaradi različnih razlogov, vendar so glavni razlogi naslednji:

  • Zelo malo organizacij ima vire in poglobljeno strokovno znanje, potrebno za izvedbo uspešnega programa upravljanja s stroški; zato naše znanje in izkušnje dosegajo visoko dodano vrednost.
  • Naši preverjeni sistemi in metodologije; ki poleg začetne analize stanja vključujejo tudi pogajanja z dobavitelji. Velik pomen pripisujemo izvedbi in monitoringu izbranih opcij.
  • Naše poznavanje cen in cenovnih politik dobaviteljev; zelo hitro lahko ugotovimo, ali naročnik prejema primerno storitev za ceno, ki jo plačuje. Vemo namreč koliko druga podjetja, primerljiva z vašim, plačujejo za enake ali primerljive storitve oz. izdelke.

KAKŠNE KORISTI IMAJO NAŠ NAROČNIKI?

  • Nižje cene; običajno od 10% do 30%, včasih pa tudi več
  •  Izboljšane nabavne postopke in procese
  • Reden sistem za spremljanje in nadzor nad cenami; 

Ponudba član članu

Brezplačen pregled stroškov* (Cost Optimization Pre-audit) in povratno mnenje o segmentih, kjer so po našem mnenju možne izboljšave.

*za omejeno število podjetij

Več informacij najdete na spletni strani Expense Reduction Analysts.