Bureau Veritas, d.o.o.

Bureau Veritas, d.o.o.

O podjetju

Bureau Veritas je strokovna storitvena družba s skoraj 200-letno tradicijo. Naš cilj je nuditi odjemalcem vse storitve, ki so potrebne za doseganje, ohranjanje in dokazovanje skladnosti z zahtevami na področju kakovosti, okolja, varnosti in zdravja pri delu ter družbene odgovornosti.

Ponudba član član

BREZPLAČNI STROKOVNI DOGODEK
ZELENE REŠITVE ZA ZELENO PRIHODNOST
S trajnostnim poslovanjem do konkurenčne prednosti – zakaj in kako?
Četrtek, 3. junij 2021 od 9.30 do 14.00


Evropski in svetovni trendi trajnostnega razvoja vedno bolj vplivajo na naše vsakodnevne dejavnosti in poslovne odločitve. Ključno ni le razumevanje teh trendov, temveč jih je pomembno tudi uspešno in učinkovito vključevati v poslovanje. Evropski strokovnjaki za trajnost, predstavniki gospodarstva in strokovnjaki iz Bureau Veritas bodo na dogodku predstavili evropske trende na področju trajnosti in praktične primere rešitev, ki so jih v svoje poslovanje vključile uspešne slovenske organizacije. Kako spremeniti okoljske in družbene izzive v priložnosti, ki nam bodo omogočile postopen prehod našega delovanja v trajnostno gospodarstvo?
Ali ponuja strateški pristop k trajnostnemu poslovanju organizacijam konkurenčno prednost na trgu?
Ali trajnostno poslovanje organizacij, ki gredo ob okoljski in družbeni odgovornosti še dlje, vpliva na njihov ugled in pripomore k izboljšanju poslovne uspešnosti? Vabimo vas, da se nam pridružite na brezplačnem spletnem dogodku, kjer bomo predstavili trajnostno strategijo EU in izhodišča evropskega zelenega dogovora. Predstavili vam bomo zelene rešitve, ki bodo doprinesle k zeleni prihodnosti in olajšale vašo pot trajnostnega poslovanja. Poleg zanimivih tem na področju ogljičnega upravljanja v organizacijah, energijske učinkovitosti, trajnostne oskrbe s prehrano, priprave trajnostnih poročil v praksi, vam bomo pokazali tudi pot do finančnih spodbud za lažjo implementacijo trajnostnih rešitev. 

PROGRAM
Peter Bele, Vodja storitev trajnostnega razvoja, Bureau Veritas, d.o.o.: Uvodni pozdrav  
Mag. Violeta Bulc, kuratorka Ekocivilizacije: Ekocivilizacija in zelena agenda
Mark Fraser, Innovation and sustainability business development manager, Bureau Veritas Group: Global sustainability best practises, trends and contribution of Bureau Veritas to sustainable world
Gregor Simonič, predavatelj in vodilni presojevalec, Bureau Veritas, d.o.o.: Učinkovit ogljični management organizacije
Izidor Šolar, LTH Castings d.o.o.: Praktični primer ogljičnega upravljanja
Dr. Janko Remec, predavatelj in vodilni presojevalec za ISO 14001 in ISO 50001, Bureau Veritas, d.o.o.: Prednosti energetskih pregledov in stanje v Sloveniji
Dr. Marta Svoljšak Jerman, direktorica področja Trajnost, kakovost in varnost, Petrol d.d.: Trajnostne rešitve v Petrol d.d.
Simona Lesar, pooblaščenka za varstvo okolja in varnostni menedžer, Steklarna Hrastnik d.o.o.: Verificirano trajnostno poročilo
Marko Majer, vodja certificiranja prehrambnih izdelkov, Bureau Veritas, d.o.o.: Zelena veriga oskrbe s hrano
Tadeja Kvas Majer, višja sekretarka, MKGP: Predstavitev ukrepov MKGP za živilsko panogo in perspektiva EU glede zmanjševanja izgub in odpadne hrane
Martin Žvanut, Vouk d.o.o.: Kje lahko pričakujemo EU sredstva? Pasti in priložnosti
PRIJAVA