Inštitut za ekonomska raziskovanja

Inštitut za ekonomska raziskovanja

O podjetju

“Na osnovi večdesetletnih izkušenj v poslovnem svetovanju nudimo študije ekonomskih učinkov, načrte izvedljivosti, strateške analize,  izdelave poslovnih načrtov in razvoj poslovnih modelov, tržne raziskave, finančne analize, evalvacije in svetovanja pri raziskovalno-razvojnih projektih ter izvedbeno podporo podjetniškim projektom.”

Ponudba član članu

V okviru projekta Pogovor s svetovalcem podjetje nudi enourno brezplačno svetovanje/pogovor s strokovnjakom. V kolikor želite izkoristiti ponudbo za pogovor s strokovnjakom s področja  razvoja človeških virov, optimizacije poslovnih procesov, na IT področju, področju trženja, inoviranja, splošnega managementa … se prijavite s prijavnico, ki jo posredujte v strokovno službo GZS-Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti (e-naslov: zpsd@gzs.si). Po prejemu vam bomo organizirali pogovor s strokovnjakom za željeno področje. Za več informacij nas lahko pokličete na T: 01 5898 252 ali 01 5898 239.