ZU-MA d.o.o.

ZU-MA d.o.o.

O podjetju

Računovodski servis na področju gospodarstva in negospodarstva. Med zaposlenimi je davčna svetovalka z licenco ZDSS ( tudi sodna izvedenka za davke), preiskušen računovodja in notranji revizor. Možnost zastopanja v davčnih pregledih za zunanje naročnike . Izdelujemo finančne načrte za potrebe kreditiranja. Smo strokovnjaki na področju vodenja poslovnih knjig za potrebe subvencij, razpisov, pridobljenih evropskih sredstev ipd.

Ponudba član članu

20 % za vse člane GZS