Petrol Energetika, d.o.o.

Petrol Energetika, d.o.o.

O podjetju

Družba Petrol Energetika, proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d.o.o., ki je del skupine Petrol, ima v slovenskem prostoru vidno in aktivno vlogo v zagotavljanju celovitih energetskih in okoljskih rešitev za odjemalce v industriji. Cilji družbe odsevajo strateške usmeritve skupine Petrol, kot so celovitost pri načrtovanju ter ponudba sodobnih, odjemalcem prilagojenih energetskih konceptov oskrbe z energijo in storitvami učinkovitega ravnanja z energijo. Smo ponudnik in izvajalec celovitih energetskih in okoljskih rešitev za različne naročnike, gospodarske družbe, poslovne cone in lokalne skupnosti na področju energetske in komunalne infrastrukture, objektov, mobilnosti in ravnanja z okoljem. Družba Petrol Energetika je razvila in v praksi uveljavila tržno konkurenčen model poslovanja, imenovan MUMESCo (Multi Utility, Mobility and Environmental Service Company), ki v tehnološkem, ekonomskem in okoljskem pomenu združuje izvajanje celostnih energetskih in okoljskih rešitev. Petrol Energetika je uspešna družba, ki ima dolgoletno tradicijo in uveljavljene reference, ki združujejo celovito oskrbo z različnimi energetskimi mediji: zemeljski plin, električne energija, tehnični plini, voda, para, daljinska toplota, odvajanje ter čiščenje tehnoloških ter komunalnih vod, vključno s financiranjem, gradnjo in upravljanjem energetskih sistemov ter učinkovito rabo energije na strani odjema (Demand Site Management). Naše tržno konkurenčne, zanesljive in varne ter okolju sprejemljive rešitve upravljanja z energijo temeljijo na razvoju novih poslovnih modelov, ki so popolnoma prilagojeni potrebam posameznega naročnika. Ponujamo sodelovanje pri vzpostavitvi celovitih energetskih in komunalnih storitev v novonastajajočih poslovnih conah tako, da investiramo ali soinvestiramo v energetsko in komunalno opremo, po potrebi sodelujemo pri izboru najučinkovitejše opreme in tehnologije, optimiramo nabavo energij za potrebe naročnika in upravljamo energetsko infrastrukturo na način zagotavljanja učinkovitosti in prihrankov. Podjetjem, ki vstopajo v poslovno cono, zagotavljamo konkurenčno rešitev na dolgi rok, za katero ne potrebujejo aktivirati svojih finančnih virov. Poslovanje družbe Petrol Energetika temelji na poslovni odličnosti, spoštovanju zahtev trga, konkurenčnosti, zanesljivosti, varnosti, pravočasnosti in varovanju okolja. Pričakovanja poslovnih partnerjev uresničujemo z motiviranimi in podjetniško usmerjenimi zaposlenimi, upoštevajoč temeljna zakonska in moralna pravila slovenske družbe in širša evropska merila o skrbi za zaposlene, varovanju okolja ter trajnostni razvoj. Smo zaupanja vreden poslovni partner na področju celovitih energetskih in okoljskih rešitev, zlasti v smislu organizacije, financiranja in vzpostavitve zanesljive in učinkovite energetske infrastrukture ter v izvajanju celovite in konkurenčne energetske oskrbe bodočih industrijskih subjektov.

Ponudba član članu

Članom nudimo 10% popusta pri izdelavi energetskega pregleda ob izvedbi ukrepov učinkovite rabe energije.