GEATEH, d.o.o.

GEATEH, d.o.o.

O podjetju

Podjetje GEATEH deluje od leta 1997 in trenutno redno zaposluje 3 strokovnjake inženirje. Pri izvedbi projektov redno sodelujemo z vrsto zunanjih inštitucij (domačih in tujih) in posameznikov. Aktivni smo na področju varstva okolja, hidroenergetike, hidrotehnike in komunalne infrastrukture – od načrtovanja do izvedbe. Zaposleni strokovnjaki podjetja smo inženirji gradbene, hidrotehnične, kemijsko-tehnološke stroke ter varstva okolja. Projekte izvajamo na področju Slovenije, bivše Jugoslavije in Z Evropi. Podjetje je med drugim vključeno na seznam konzultantov World Bank Group in EBRD. V zadnjem času je poudarek našega dela na: – Umeščanju projektov obnovljivih virov energije v prostor (Hidro in vetrne elektrarne), – načrtovanju sodobnih sistemov odvajanja in čiščenja komunalne in industrijske odpadne vode, s poudarkom na učinkovitem in cenovno ugodnem odpravljanju problemov pomanjkanja kisika in smradu stoječih in tekočih voda, ki so predmet turistične ali industrijske rabe – pripravi Načrtov (programov) komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, – sodelovanju pri pripravi projektov financiranih s sredstvi EU skladov s področja našega dela (Interreg, Life..); – izdelavi hidrološko hidravličnih študij in pridobivanju vodnih soglasij in dovoljenj, – izdelavi okoljskih poročil in PVO ter okoljskih dovoljenj.

Ponudba član članu

Članom GZS v mesecu oktobru 2016 nudimo 5 % popust pri izdelavi Programov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč oziroma izdelavi Prohjektov komunalnega opremljanja zemljišč.