ZP-zavarovalno posredništvo, Igor Voljč s.p.

ZP-zavarovalno posredništvo, Igor Voljč s.p.

O podjetju
S tem dopisom bi vas radi seznanili z možnostjo sklenitve poslovnih in osebnih premoženjskih zavarovan – odgovornosti, finančnih zavarovanj, strojeloma, avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje etažne lastnine, nepremičnin, zdravstveno zavarovanje, …, pri eni od spodnjih zavarovalnic. Primer: Cena avtomobilskega zavarovanja se od zavarovalnice do zavarovalnice lahko močno razlikuje. Zakaj bi plačevali več? V ZP, Igor Voljč s.p. lahko za vaše zavarovanje pridobimo ponudbe vseh zavarovalnic in se zavarujete tam, kjer je zavarovanje za vas najugodnejše. Zavarovalni posrednik dela v interesu zavarovalca, je izvajalec naročila zavarovalca, je strokovni izvedenec in skrbnik zavarovalca. Posreduje zavarovanja večih zavarovalnic. Zavarovalni posrednik z zavarovalnico nima trajnega razmerja, ampak posredniško razmerje z zavarovalnico vzpostavlja le občasno, pri tem nastopa v svojem imenu in za svoj račun. Dela po pooblastilu zavarovalca in v celotnem obdobju veljavnosti pooblastila zastopa interes zavarovalca. Plačan je v obliki provizije ( v kolikor ni drugače dogovorjeno ) z strani zavarovalnice. Ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti zavarovalnega posredovanja ( v znesku 1.250.618,00€ za enkratno škodo oz letni agregat v višini 1.875.927,00€) in prevzema vso odgovornost za zavarovalne pogodbe zavarovalca.

Ponudba član članu
Članom GZS nudimo 50% popust pri svetovanju glede optimizacije poslovnih zavarovanj.