TERNIS d.o.o. (FIDEM – upravljanje terjatev)

TERNIS d.o.o. (FIDEM – upravljanje terjatev)

O podjetju
Družba TERNIS d.o.o. je bila ustanovljena s ciljem zagotavljanja pogojev za uspešno in varno poslovanje naših naročnikov na področju odločanja in izvedbe tekočega poslovanja v dolžniško-upniških razmerjih. Družba TERNIS d.o.o. je visoko specializirana družba, ki razvija tehnologijo poslovnih informacij in poslovne storitve za varno poslovanje. V luči tega cilja smo pod registrirano blagovno znamko FIDEM – upravljanje terjatev razvili inovativen in celostni pristop k upravljanju s terjatvami s katerim našim naročnikom nudimo visoko profesionalno, strokovno ter učinkovito rešitev za težave z neplačniki. S svojimi storitvami družba TERNIS d.o.o. omogoča naročnikom usmeritev v opravljanje primarne dejavnosti, boljšo izrabo časa, organizacije in sredstev ter s tem nižje stroške in večji poslovni uspeh.

Ponudba član članu
Za vse člane Gospodarske zbornice Slovenije ponujamo 10% popusta na vse naše storitve.