Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o.

Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o.

O podjetju
Masovni izpis/tisk variabilnih podatkov (računi, izpiski, direktna pošta – različne možnosti izvedbe in prilog); Pošiljanje izhodne pošte – storitev oddaljen tiskalnik: dokumente natisnemo, kuvertiramo in oddamo na pošto; e-Računi; e-Arhiv; Zunanje izvajanje storitve obračuna (Billing as a Service): sprejem vhodnih podatkov, zaračunavanje, izdaja računov in spremljanje finančnega statusa z vidika terjatev in obveznosti; storitve 3D-tiska izdelkov (kovina, plastika).

Ponudba član članu
10 % popust na storitev oddaljen tiskalnik. Izhodno pošto natisnete na oddaljenem tiskalniku, mi jo kuvertiramo in oddamo na pošto.
Ostale storitve: e-Računi; e- Arhiv; Masovni izpis variabilnih podatkov; Zunanje izvajanje storitve obračuna (Billing as a Service); storitve 3D-tiska.